Hart en Ziel Heling

Door middel van healingen wordt het proces in werking gezet dat er voor zorgt dat je weer kan leven vanuit hart en ziel. De healingen zijn het middel om belemmeringen om te groeien weg te halen en om processen in gang te zetten.
Leven vanuit hart en ziel betekent meer dan je denkt. De betekenis van leven vanuit hart en ziel is dat mensen leven met respect voor alles wat leeft, in het bijzonder met hun eigen lichaam en leefomgeving. Het lichaam wordt gereinigd, gezuiverd, en DNA wordt hersteld. De gevolgen hiervan zijn onder andere dat het lichaam gevoelig wordt voor alles wat niet zuiver is. Dit geldt voor voeding maar ook voor het gebruik van middelen waar chemie voor is gebruikt zoals shampoo en wasmiddelen.
Leven vanuit hart en ziel betekent ook leven vanuit het weten, gevoel en intuïtie, niet meer leven vanuit kennis en denken. Dat betekent dat het hoofd steeds leger wordt. Alle kennis die je niet nodig hebt laat je los. Het lijkt of je vergeetachtig wordt, maar in werkelijkheid sta je open voor hetgeen belangrijk is en alles wat jou verder brengt in jouw groei.
Leven vanuit hart en ziel is meer. Het is leven met gevoel, zonder nog gekwetst te worden. Je krijgt meer inzicht in jezelf en in de ander. Leven met gevoel maakt het mogelijk om afstand te nemen van wat er gezegd wordt, zodat je anders gaat reageren. Je weet dat hetgeen gezegd is meer over de ander zegt dus de woorden kwetsen niet óf je weet dat deze woorden waar zijn en dat je daar iets mee kunt doen. Je reageert dus niet emotioneel en gekwetst, maar je kunt de ander bedanken en zeggen dat je iets zal doen met wat hij gezegd heeft. Waar vroeger de toon en de scherpte van de woorden pijn deden, voel je nu vooral de boodschap. Dit alles maakt dat je milder wordt, meer inzicht krijgt in jezelf en anderen.
Door de healingen word je, zoals gezegd, ook gezuiverd. Er vindt zuivering plaats op verschillende gebieden. Trauma’s worden geheeld en daarbij behorende emoties worden gezuiverd zodat je deze los kunt laten. Blokkades en belemmeringen worden doorbroken en weggehaald. Je krijgt letterlijk meer ruimte in je hoofd en in je hart. Door de zuivering en het loslaten van oude emoties krijgen nieuwe emoties de kans om verwerkt te worden en daarna losgelaten. Pijn die nieuwe emoties met zich mee brengen, zal minder zijn. Het erkennen van de emotie, het toelaten van de emotie, is genoeg, je mag het daarna loslaten. Pijn zal dus altijd draaglijk zijn en losgelaten mogen worden zodat je verdriet, boosheid, woede nooit meer zoveel pijn zullen doen en nooit meer lang blijven. Ze vergiftigen jou en jouw lichaam en geest niet langer.

Hart en Ziel-heling bestaat uit 5 sessie’s op afstand. De duur is van een sessie is ongeveer 20 minuten.  Kosten zijn € 150,00.