EenheidsHeling

EenheidsHeling is Liefde voor jezelf!

 

De basis van alles wat je doet, van iedere stap die je zet, van iedere verandering die je doormaakt mag zijn: Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf.

Wanneer je gericht bent op het gelukkig maken van anderen, geef je al jouw liefde weg. Daar doe je jezelf en anderen dus eigenlijk mee tekort, hoe goed je het ook bedoelt. wanneer je onvoorwaardelijk van jezelf houdt, is er altijd Liefde in overvloed! Je geeft jezelf niet weg, nee, je stroomt over en er is genoeg voor iedereen!

Je kunt heel makkelijk leren jezelf en anderen te helen, maar je kunt ook 10 helingen ontvangen. Dit is een afgerond proces. tijdens de helingen worden er trauma’s, emoties en angsten weggehaald en geheeld. Alle ruimte die je hierdoor krijgt wordt opgevuld met Liefde voor jezelf!

Na afloop is het mogelijk een verslag te krijgen van wat er nu precies met je is gebeurd, waar de Gidsen aan hebben gewerkt.

Iedereen kan EenheidsHeling ontvangen, ook kinderen. Zij hebben geen 10 keer nodig. Het kan helpen beter te gaan slapen, meer rust te vinden. Vraag gerust naar alle mogelijkheden!